هیترو هویه دیجیتال GORDAK مدل968D

تماس بگیرید

هیتر و هویه دیجیتال GORDAK مدل 968D میتوان گفت یکی از مناسب ترین دستگاه ها برای لیحم کاری و مونتاژ میباشد که از لحاظ قیمت و هم از لحاظ کارایی بسیار مناسب میباشد .